Crkva Sv. Arhanđela Mihaila u Štitarici

 
Ocijeni >

Na seoskom groblju u selu Štitarica sagrađena je 1896. godine crkva Sv. Arhanđela Mihaila. Natpis uklesan u kamenoj ploči iznad vrata sadrži najvažnije podatke o nastanku ove skromne seoske crkve: „Ovaj sv. hram Sv. Arhistratiga Mihaila podiže opština štitarička pod vladom knjaza Nikole I Petrovića Nje. 8.j. 1896.g.“ 

Ova jednobrodna građevina skromnih dimenzija, jednostavne obrade sazidana je od tesanog kamena, polukružne oltarske apside i zvonika u pročelju. Iznad vrata se nalazi natpis i rozeta. Ikonostas je u drvorezbarskoj ornamentici, ukrašen stilizovanim biljnim motivima, simetrično raspoređenim, sa naglašenom linearnošću kapitela, konzola i okvira ikona. Crkvu je 1899. godine osveštao mitropolit Mitrofan.

Komentari (0)