Dai un voto >

Knežević Dalibor

Ul. 22. novembra bb, I sprat

Tel: 033 453 116

Mob: 067 808 224, 067 335 131, 067 602 744

e-mail: dalibor.knezevic@t-com.me, dalibor.knezevic@gmail.com

Polović Irena

Ul. Filipa Kovačevića I/1

Tel: 033 452 142

Fax: 033 455 532

Mob: 069 028 247

e-mail: polovic@t-com.me

Vuksanović Branka

Ul. Žrtava fašizma 42-46

Tel: 033 560 310

Mob: 069 026 677

e-mail: brankav@t-com.me

Vukčevic Slavka

Trg Sunca 4

Tel:  033 454 100

Mob: 067 260 234

e-mail: slavka.vukcevic@t-com.me

web: www.notarbd.me

Comments (0)