Sala za seminare

 

•    1 sala za seminare •    počev od 5 korisnika •    do 40 korisnika