Sala za seminare

 

•    1 sala za seminare
•    do 80 korisnika