Cjenovnik ulaznica

 
  • Ulaznica u NP, uključujući posjetu Centra za pojetioce na Vranjini i tematskih centara u Rijeci Crnojevića i Virpazaru, edukativnih staza i platformi za posmatranje ptica (izuzev za djecu do 7 godina), 4.00 €
  • Ulaznica u NP, uključujući posjetu Centra za pojetioce na Vranjini i tematskih centara u Rijeci Crnojevića i Virpazaru, edukativnih staza i platformi za posmatranje ptica, za organizovane grupe učenika i studenata, 2.00 €
  • Ulaznica u Centar za posjetioce na Vranjini, 2.00 €
  • Ulaznica u Centar za posjetioce na Vranjini, za organizovane posjete ucenika i studenata, 1.00€
  • Ulaznica u Centar za organizovane posjete djece predškolskog uzrasta, 1.00 €
  • Sportska dnevna ribolovna dozvola, 5.00 €
  • Godišnja sportska ribolovna dozvola na Skadarskom jezeru, 100.00 €
  • Godišnja sportska ribolovna dozvola, za penzionere i studente, 50.00 €

Godišnja dozvola za obavljanje privrednog ribolova na Skadarskom jezeru iznosi:

- za šarana sa 10 mreža, 400.00 €
- za šarana sa 20 mreža, 700.00 €
- za jegulju, 100.00 €
- za ukljevu, 100.00 €