Cjenovnik za Nacionalni park

 
 • Ulaznica (uključujući posjetu Centru za posjetioce, edukativnih staza) - izuzev za djecu do 7 godina      3,00 €

 

 • Ulaznica za organizovane grupe učenika i studenata (uključujući posjetu Centru za posjetioce, edukativnih staza)      1,50 €

 

 • Iznajmljivanje čamca na Biogradskom jezeru     8,00 € / 1h

 

 • Smještaj (bungalov)     20,00 € / dan

 

 • Kampovanje
       - Veliki šator     5,00 € / dan
       - Mali šator     3,00 € / dan
       - Kamp prikolica (Kraljevo kolo)     10,00 € / dan
 • Korišćenje uređenih kamp prostora     10,00 € / dan
 • Loženje vatre na posebno uređenim mjestima (u cijenu uključena potrebna količina drveta)     5,00 € / dan
 • Džip safari     20,00 € / dan
 • Dozvola za branje i sakupljanje šumskih plodova, gljiva, ljekovitog i aromatičnog bilja (po osobi)     50,00 € / godina
 • Dozvola za branje i sakupljanje šumskih plodova, gljiva, ljekovitog i aromatičnog bilja (po osobi)     5,00 € / dan
 • Dnevna sportska ribolovna dozvola (Biogradsko jezero)        20,00 €