Najave aktivnosti

 

1.    ’’Osnovna planinarska škola’’ – obuka mlađih članova (učenici osnovnih i srednjih škola) u planinarskim specijalnostima (mart-juni)
2.    Škola gorana I akcija pošumljavanja (mart i oktobar)
3.    ’’Dan čistih planina’’ (26. septembar)
4.    Vikend ture u zavisnosti od interesovanja (Bjelasica, Komovi, Prokletije, Koritska visoravan,…)