Aranžman - preživljavanje

 

TA Explorer Vam omogućuje exkluzivni aranžman-preživljavanje. Ovaj aranžman se organizuje za grupe max. do 12 osoba podjeljene u dva tima po 6 ljudi.
Vodič/instruktor je prisutan sve vrijeme ture.Aranžman se izvodi u periodu maj-oktobar.

Ekipa broji 6 članova i ukoliko riješi zadatke dobija brevet. Ima šest zadataka i za svaki se dobija po 1 brevet. Komplet od 6 breveta čini diplomu.
Najuspješnije bodovana grupa dobija, u tekućoj godini, nagradu rafting ili kampovanje.