Share on Facebook Email Share on Twitter

Sama dolina rijeke Zete predstavlja posebnu kulturno-turističku baštinu na malom prostoru. Zapravo ona je velika prirodna baština ljepote, boja, zvukova, bogata florom i faunom, a sve to predstavlja poseban oblik uživanja pod otvorenim...