Share on Facebook Email Share on Twitter

Po Rimskoj povelji iz XIII vijeka; Komska župa i Budimska župa pripale su Rastku Nemanjiću i potomcima Miroslava Nemanjića pa je njegov sin Andrija, zahumski knez podigao u svoju slavu crkvu u Međurečju, (današnja stara Andrijevica)...