Share on Facebook Email Share on Twitter

Na Festivalu Mediteranskog filma u Kotoru - MOFFEM u okviru programa Cinemagora biće predstavljena retrospektiva odabranih dokumentarnih filmova Igora M. Toholja Deset godina kasnije. U ovom programu će biti prikazana i dva...