Share on Facebook Email Share on Twitter

Najmlađi park Crne Gore. Pružaju se kao zidine na kraju svijeta, kao da iza nema ništa sem bezdna. Ime koje ima prizvuk kletve, sa jednakim značenjem u imenu  i na albanskom dijelu, pune su surovih, misterioznih vrhova koji se ne...