Share on Facebook Email Share on Twitter

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i turističkom privredom predstaviti će crnogorsku turističku ponudu na međunarodnoj turističkoj berzi „WTM“ koja se održava u Londonu u periodu od 5. do 8.novembra.Imajući u vidu novu politiku sajma koja se odnosi na obezbjeđivanje ulaznica i pozivnih pisama za vize, koje nije moguće obezbijediti nakon odredjenog roka, molimo Vas da nas blagovremeno, najkasnije do 14...