Share on Facebook Email Share on Twitter

Plavu zastavu, prestižno međunarodno priznanje, ove sezone dobilo je 19 crnogorskih plaža. Za dobijanje te zastavice potrebno je ispuniti četiri kriterijuma, a to su kvalitet vode po međunarodnim standardima, dobro ekološko upravljanje i informisanje, a i sigurnost i usluge moraju biti na visokom nivou.Plava zastavica dobija se isključivo na osnovu rezultata iz prethodne godine. Kvalitet vode mora uvijek da bude prve klase, a ukoliko neki od kriterijuma ne bude na...