Share on Facebook Email Share on Twitter

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je danas u Nišu započela promociju turističke ponude Crne Gore za sezonu 2012, pod sloganom „Crna Gora – ime moga ljeta“.Pored promocije crnogorske turističke ponude na najbitnijim međunarodnim kao i na novim tržištima, veliki značaj u ukupnoj turističkoj promociji imaju i tržišta susjednih zemalja koja u ukupnoj strukturi turista učestvuju sa oko 40%.Imajući u vidu da se turisti sa ovih tržišta kasno odlučuju za destinaciju u...