Share on Facebook Email Share on Twitter

Danas je  održana III sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore kao najvišeg organa upravljanja NTO CG. Sjednicom je predsjedavao pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma Nebojša Popović. Saša Radović, direktor Nacionalne turističke organizacije je shodno dnevnom redu, upoznao delegate Skupštine sa Izvještajem o realizovanim aktivnostima NTO tokom 2011. godine,  Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2011. god, kao i sa Programom...