Share on Facebook Email Share on Twitter

Izbor za stručnog konsultanta koji će pružiti tehničku podršku smještajnom objektu u procesu implementacije sistema  Ecolabel...Projekat ''TUR.GRATE 2 – Integrated (Integrisanih) Akcija za promovisanje održivog Turističkog razvoja'' – Cod.049 – IPA Jadranska Preko-Granična Saradnja (CBC), Program 2007-2013,Prioritet 2: ''PRIRODNI I KULTURNI RESURSI I SPRJEČAVANJE RIZIKA'', Mjera 2.4: ''Održivi Turizam''Član 1.Projekat ’’TUR GRATE 2’’ ima za cilj niz mjera usmjerenih...