Share on Facebook Email Share on Twitter

Ukupna dužina puteva u Crnoj Gori je 5.277 km. U Crnoj Gori nema autoputeva, mada postoje putevi i njihove dionice sa tri trake. Sa druge strane, posebnost Crne Gore je broj tunela i mostova na njenim putevima. 2006. godine, otvoren tunel Sozina, čime je znatno skraćen put između jadranske obale i zaleđa. Takođe postoje planovi za izgradnju autoputa Beograd-Bar i most preko moreuza Verige u Boki kotorskoj.Info: Cjenovnik - tunel Sozina (Podgorica-Bar)motocikli, tricikli,...