Share on Facebook Email Share on Twitter

Mala marina " Prčanj " sa 20 zimskih  i  20 ljetnih (muring) vezova se nalazi u mjestu Prčanj (Glavati) na 1.5 km od Kotora, kod hotela ""Splendido".