Share on Facebook Email Share on Twitter

Na Generalnoj Skupštini Evropske komisije za turizam i putovanja (ETC) održanoj 4 - 5. oktobra o.g. u Varšavi, na kojoj je u ime NTO Crne Gore učestvovala Maja Liješević, zamjenik direktora, od posebne važnosti je istaknuta i uz učešće predstavnika Evropske Komisije, dogovorena bliska saradnja i koordinirane aktivnosti izmedju dvije institucije u oblasti turizma a posebno promociji Evrope kao jedinstvene destinacije na udaljenim vanevropskim tržištima.Podržana deklaracija...