Share on Facebook Email Share on Twitter

Kako su živjeli pomorci Kotora najbolje pripovijeda Muzej u baroknoj palati Grgurina, koju je na samom početku XVIII vijeka sagradio konte Marko Grgurin.