Share on Facebook Email Share on Twitter

Gospa od Škrpjela je barokna crkva podignuta 1630. godine na vještački napravljenom ostrvu ispred Perasta, na kome je od sredine XV vijeka postojala mala kapela.