Share on Facebook Email Share on Twitter

Svega nekoliko kilometara od Podgorice, prema granici sa Albanijom, nalazi se jedna od najljepših crnogorskih kraških rijeka – Cijevna. Na putu od Prokletija do ušća u svoju veću sestru Moraču, prvo prolazi spektakularnim kanjonom, a...