Share on Facebook Email Share on Twitter

Najveći broj posjetilaca u Nacionalnom parku Skadarsko jezero je od maja od oktobra. Posjetioci žele da krstare, a NP Skadarsko jezero, kako je rekao direktor ovog NP-a Goran Škatarić, čini sve, da ovaj dragulj što više približi turistima. Prošle godine uvrštenaje nova turistička ponuda-kajakarenje i u tu svrhu nabavljeno je 12 kajaka. Parkje u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama Bara, Cetinja i Podgorice izradio katalog regiona na maternjem, engleskom,...