Share on Facebook Email Share on Twitter

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u saradnji sa lokalnom turističkom organizacijom Bara predstavila je turističku ponudu Crne Gore u italijanskoj regiji Pulja u Brindiziju. Promocija se održala u okviru regionalnog IPA projekata “TURGRATE2” -  „Udruženo djelovanje u promociji održivog razvoja turizma”.Na prezentaciji je menadžer u NTO, Emil Kukalj prisutne upoznao sa prirodnim i kulturnim vrijednostima našeg podneblja, jedinstvenim lokalitetima,...