Share on Facebook Email Share on Twitter

Crkva se nalazi na jugoistočnoj strani Trebjese. Jednobrodne je osnove, sa polukružnom apsidom i zvonikom na preslicu.