Share on Facebook Email Share on Twitter

Vučje je udaljeno od Nikšića svega 20 km. Ski centar je na nadmorskoj visini od 1300 m, a sa gradom je povezan odličnim asfaltnim putem koji se redovno održava. Ljeti je Vučje omiljeno izletište, polazište za razna takmičenja i centar...