Share on Facebook Email Share on Twitter

Na 1.442 metra nadmorske visine, na ivici Jezerske površi, samo dva i po kilometra od centra Žabljaka, nalazi se Crno jezero. Izuzetne ljepote i neobičnog života.Mnogi su putopisci, istraživači, naučnici, osjećali potrebu da opišu...