Share on Facebook Email Share on Twitter

Morački manastir je jedan od najčuvenijih istorijskih i kulturnih spomenika Crne Gore.Vjekovima je bio duhovni, prosvetiteljski, kulturni i oslobodilački centar. Nalazi se pored vodopada Svetigore, uz korito Morače, desetak kilometara od...