Share on Facebook Email Share on Twitter

Povodom predstojećeg Praznika rada neradni dani su 1. i 2. maj 2014 godine.Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.