Share on Facebook Email Share on Twitter

U cilju objektivnog informisanja javnosti o aktivnostima na valorizaciji ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta informišu javnost o sljedećem:Slijedeći praksu poštovanja principa učešća javnosti u kreiranju i donošenju odluka Ministarstvo održivog razvoja i turizma iniciralo je održavanje okruglog stola sa predstavnicima opštine, Grupe građana za spas Mamule, predstavnicima...