Share on Facebook Email Share on Twitter

Stručni kolegijum 4. Biznis Konferencije „Održivi razvoj i konkurentnost turističkog proizvoda Jugoistočne Evrope – SEET 2014“ donio je odluku da se crnogorskoj nacionalnoj avio-kompaniji Montenegro Airlines dodijeli nagrada „BRAND LEADER AWARD“.U obrazloženju nagrade se navodi da je “Montenegro Airlines“, kroz visoko kvalitetnu uslugu, operativnu izvrsnost i permanentno rastuću efikasnost, postavila nove standarde na regionalnom tržištu.„Uspješan i efikasan menadžment,...