Share on Facebook Email Share on Twitter

Uz Katedralu Svetog Trifuna, u srcu starog dijela Kotora postoji mnoštvo primjera crkvene arhitekture iz doba od 12. do 20. vijeka. Romanička Crkva Svetog Luke je sagrađena 1195. godine, u doba vladavine velikog župana Stefana Nemanje i...