Share on Facebook Email Share on Twitter

Upravni odbor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, odobrio je raspisivanje tendera za prikupljanje ponuda za davanje u petogodišnji zakup 17 bungalova u Nacionalnim parkovima Lovćen i Biogradska gora. Upravni odbor je odlučio i da cijene ulaznica u nacionalne parkove ostaju na nivou prošlogodišnjih.  Tako će ulaznica za Skadarsko jezero, koja uključuje  posjetu Centru za posjetioce na Vranjini i Virpazaru, ulaz u tematski centar u Rijeci Crnojevića,...