Share on Facebook Email Share on Twitter

Iznad zapadnih ulaznih vrata u Stari grad,1850.godine je podignuta kula sa satom u pseudo-romanskom stilu. Pretpostavlja se da je i u vrijeme Turaka tu bila kula sa satom-Sahat kula.Za vrijeme Mlečana,koji su je obnovili,nazivana je Tora...