Share on Facebook Email Share on Twitter

Budva, antička Butua, jedan je od najstarijih gradova na Jadranu. Po legendi, osnovali su je prije 2.500 godina Kadmo, sin feničanskog kralja Agenora, kojeg je Zevs protjerao iz Tebe, i njegova žena Harmonija.  Legenda kaže da je...