Share on Facebook Email Share on Twitter

Stađun je od slatkih, hranljivih i zdravih plodova smokve. Kažu da se oko nje najmanje rabota, a najviše daje. No, da je mnogima teško i ubrat plod, dokazuje cijena na primorskim pjacama između dva i tri eura. A koliko smokva može biti...