Share on Facebook Email Share on Twitter

Stari grad je jedinstvena arhitektonska cjelina u samom središtu današnjeg gradskog jezgra. Ako krenete sa glavnog gradskog trga - Trga Nikole Đurkovića, stepeništem Kralja Tvrtka ispod Sahat kule, nakon ne više od 60 stepenika pred vama...