Share on Facebook Email Share on Twitter

Stari Bar najveća urbana aglomeracija u ruševinama u Crnoj Gori. Nosilac je burne istorije i srednjovjekovnih civilizacija. Udaljen je oko 4 km od današnjeg Bara. Smješten je na velikoj stijeni, sa tri strane zaštićen liticama, dok je...