Share on Facebook Email Share on Twitter

Niko danas ne može pouzdano da kaže kada je postavljen kamen temeljac crkve Sv. Nikole u Nikoljcu, kod Bijelog Polja, osim da se pod imenom Nikoljac u istorijskim spisima iz XVI i XVII vijeka pominju i naselje i manastir. Bila je poznata...