Share on Facebook Email Share on Twitter

Crkvu Svetog apostola Petra je sagradio humski knez Miroslav, brat Stefana Nemanje. Natpis u kamenu kojim je označen ktitor, ne sadrži datum podizanja, a pretpostavlja se da je sazidana 1190. godine. Za vrijeme nereda u Humu, 1252....