Share on Facebook Email Share on Twitter

Posebno je značajno bogatstvo ljekovitog i aromatičnog bilja, divljeg voća i jestivih gljiva. Tamne šume četinara (smrča, bor, jela) zaslužne su i za ime zemlje – Crna Gora. Ovdje je i jedna od dvije evropske prašume, Biogradska gora. Mogu se sresti preko tri stotine životinjskih vrsta, pa i neke koje su drugdje prava rijetkost. Pored vuka, medvjeda, divokoza, srna, kuna, risa, tu su i vidra, bjeloglavi sup, suri orao, sivi soko, jastreb, ćubasta patka; Apolonov leptir,...