Share on Facebook Email Share on Twitter

Rezultati trećeg redovnog mjerenja kvaliteta morske vode pokazali su da je voda na javnim kupalištima u Crnoj Gori odlična. "Mjerenje kvaliteta morske vode je obavljeno na 85 lokacija duž crnogorskog primorja, a na 81 lokaciji, tj. 95,2 odsto, kvalitet mora bio je u okviru K1 klase", saopšteno je iz Ministarstva odživog razvoja i turizma.Na  četiri lokacije kvalitet mora je bio u okviru K2 klase shodno Uredbi o klasifiakciji i kategorizaciji površinskih i...