Share on Facebook Email Share on Twitter

Turistička inspekcija posebnu pažnju ove sezone poklanja kontroli izletničkih programa duž šetališne zone u Budvi, jer se nastavlja protivzakonito pružanje informacija o prodaji izletničkih karata na ulici.Glavni turistički inspektorSvetlana Šljivančanin, saopštila je da su inspektori više puta izdavali rješenja o zabrani obavljanja takve djelatnosti, dok su jednom broju turističkih agencija, izrečene novčane kazne u iznosu od 8,6 hiljada eura, prenosi MINA- business. ...