Share on Facebook Email Share on Twitter

Na 89 plažnih lokacija na Crnogorskom primorju kvalitet morske vode je zadovoljavajući, saopštila je za Pobjedu Sandra Radulović, menadžer u pres službi JP Morsko dobro.Analize je 8. juna radio Meteorološki zavod Crne Gore, shodno odbredbama Zakona o vodama i Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji voda.„Zavod je 13. juna ponovio uzorkovanje i analizu kvaliteta morske vode na četiri sporne lokacije. Sada imamo rezultat koji je pokazao da je i na tim mjestima kvalitet...