Share on Facebook Email Share on Twitter

Katolička crkva Sv. Anton u Dolji, kod Gusinja građena je od 1933 – 1936. godine.