Share on Facebook Email Share on Twitter

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održana prva konstitutivna sjednica Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta kojom je predsjedavao predsjednik Tenderske komisije, ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.Članovi Tenderske komisije razmatrali su i usvojili Plan rada Tenderske komisije za 2013. godinu, definisali prioritetne projekte i rokove za pripremu tenderske dokumentacije, a u cilju efikasnijeg rada ovog tijela...