Share on Facebook Email Share on Twitter

Školski brod “Jadran” je motorni jedrenjak tipa “barkantin”. Brod je izgrađen u period od 1931. do 1933. godine u Hamburgu u Njemačkoj, prema narudžbini Mornarice Kraljevine Jugoslavije. Osnovna namjena mu je bila obuka pitomaca Pomorske vojne akademije i podoficirske škole. U luku Tivat uplovio je 16. Jula 1933. godine, a Kraljevskoj Mornarici je predat 19 avgusta 1933. godine u Splitu. Tom prilikom je i kršten pod imenom “JADRAN”. Brod “Jadran” je...