Share on Facebook Email Share on Twitter

Na seoskom groblju u selu Štitarica sagrađena je 1896. godine crkva Sv. Arhanđela Mihaila. Natpis uklesan u kamenoj ploči iznad vrata sadrži najvažnije podatke o nastanku ove skromne seoske crkve: „Ovaj sv. hram Sv....