Share on Facebook Email Share on Twitter

TA Explorer Vam omogućuje exkluzivni aranžman-preživljavanje. Ovaj aranžman se organizuje za grupe max. do 12 osoba podjeljene u dva tima po 6 ljudi.Vodič/instruktor je prisutan sve vrijeme ture.Aranžman se izvodi u periodu maj-oktobar...